THEE@FOOD

THEESOMMELIER GEAVANCEERD

Wie slaagt voor de basisopleiding ‘Theesommelier’ kan daarna de meer geavanceerde opleiding ‘Thee@Food’ volgen.

In deze vervolgopleiding ligt het accent op het combineren van thee met voeding.

CURSUSPRIJS

°

– 1280 € exclusief btw –

°

EERSTVOLGENDE JAAROPLEIDINGEN THEE@FOOD

°

In het najaar van 2019 starten er twee groepen in Brugge (Ten Briele 14/8, 8200 Sint Michiels).

°

Op dinsdagen 10 september, 8 oktober, 5 november, 3 december 2019 en 21 januari, 3 maart, 31 maart, 28 april 2020.

°

Op dinsdagen 17 september, 15 oktober, 12 november, 10 december 2019 en 28 januari, 17 maart, 14 april, 02 juni 2020.

°