THEE@FOOD

theesommelier geavanceerd

Wie slaagt voor de basisopleiding ‘Theesommelier’ kan daarna de meer geavanceerde opleiding ‘Thee@Food’ volgen.

In deze vervolgopleiding ligt het accent op het combineren van voeding met thee.

EERSTVOLGENDE JAAROPLEIDINGEN THEE@FOOD

In het voorjaar van 2018 starten er twee groepen in Brugge ( Ten Briele 14/8, 8200 Sint Michiels ).

 Op donderdagen 1 februari, 22 maart, 26 april, 7 juni, 6 september, 25 oktober, 6 december 2018 en 17 januari 2019.

Op dinsdagen 20 maart, 17 april, 29 mei, 18 september, 30 oktober, 11 december 2018 en 22 januari, 5 maart 2019.